top of page

Autorski SYSTEM 4-etapów pielęgnacji™

Dowiedz się, jak pracuję z pacjentem trychologicznym.

DLACZEGO TO DZIAŁA?

Wypadanie włosów można skutecznie leczyć.

System 4-etapów pielęgnacji pozwala osiągnąć doskonałe efekty niezależnie od wyjściowego stanu skóry głowy.

System 4-etapów pielęgnacji

 • jest mechanizmem, który wykorzystuje naturalny automatyczny cykl rozwojowy włosa i przemian naskórka. 

 • polega na prostej kategoryzacji aktualnej pracy skóry głowy wraz towarzyszącymi jej dolegliwościami i przeniesieniu go do następnego etapu. 

Etapy połączone w sekwencję zdarzeń w określonym przedziale czasowym wzbudzają 

intensywną pracę skóry głowy, umożliwiając odrośnięcie włosom!

W ten sposób leczenie trychologiczne odbywa się sukcesywnie, metodą małych kroków. Realizujemy wspólnie każdy kolejny etap pracy skóry głowy, by przenieść ją do następnego i uzyskać kolejne efekty.


Po zakończeniu 4-go etapu pielęgnacji wchodzimy w stabilizację i już tylko utrzymujemy prawidłowy stan pracy skóry głowy i rezultaty. 

Pobocznym efektem tej metody jest jej trwałość.

Zamknięcie procesów trychologicznych pozwala na stałą aktywność skóry głowy i mieszków w obrębie danego etapu. Jeśli wystąpią czynniki niekorzystne wywołujące pogorszenie pracy skóry głowy, następuje cofnięcie pracy skóry głowy jedynie o 1 etap a nie do samego początku. Zwykle skóra głowy staje się również na tyle stabilna, że nie reaguje nadmiernie na stany krytyczne (zdrowotne) organizmu. 

PODZIAŁ SYSTEMOWY 4-ETAPÓW PIELĘGNACJI

Dzielę pracę skóry głowy na 4 etapy podstawowe + etap 0, który jest momentem startowym dla pracy trychologicznej. 

 

Czas trwania każdego etapu jest zależny od indywidualnej reakcji skóry głowy.

Każdy Etap trwa 6 -8 miesięcy. Tyle skóra głowy potrzebuje na przejście do kolejnej fazy.

Zwykle Etap główny ma jeszcze czas przejściowy, który dzielę umownie na "a", "b", czasem "c".

Proces może zachodzić szybciej lub wolniej.

Ocena trychologiczna specjalistyczna może się różnić od subiektywnej. 

ETAP 0 - ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 

Zadania Etapu 0: 

- wstępna praca ze skórą głowy,

- przygotowanie naskórka do pracy.

Występujące zwykle problemy, stan trychologiczny:

 • skóra głowy nieaktywna, przeważa faza telogenowa lub kierunkowy telogen,

 • cykl rozwojowy włosów nieprawidłowy,

 • problemy ze strony naskórka, tj., ścieńczenie, złuszczanie,

 • rumień zapalny/ zaczerwienienie lub nadmierna bladość,

 • nadwrażliwość tkanki naskórkowej, bolesność skóry głowy,

 • występują w dużej ilości włosy dysplastyczne lub/i dystroficzne,

 • włos płożący.

ETAP 1

Zadania Etapu 1: 

- wstępna aktywacja,

- dalsze uspokojenie i gojenie naskórka.

Stan trychologiczny skóry głowy na tym etapie:

 • skóra głowy półaktywna, przeważa faza katagenowa.

 • cykl rozwojowy włosów niepełny,

 • problemy ze strony naskórka,

 • naskórek różowy, nieregularny, często z krostkami,

 • cienki, często współwystępująca nadwrażliwość naskórka,

 • włosy rozwarstwione, słabej jakości,

 • możliwa nieregularna bolesność naskórka,

 • może utrzymywać się świąd.

ETAP 2 

Zadania Etapu 2: 

pełna aktywacja,

- przygotowanie skóry do dalszej pracy.

Stan trychologiczny skóry głowy na tym etapie:

 • wstępna aktywność skóry głowy, uniesienie włosów,

 • naskórek w tendencji oczyszczającej, funkcyjne drobne złuszczanie, piaskowanie.

 • cofające się dolegliwości naskórka,

 • naskórek beżowy lub blady, 

 • wzbudzenie łodyg włosów,

 • pojawienie się blasku włosów,

 • wyciszenie wypadania włosów,

 • może utrzymywać się nadmierne wydzielanie łoju/drobne przesuszenie,

 • świąd zwykle w zaniku.

ETAP 3

Zadania Etapu 3:

intensyfikacja pracy mieszków,

- przygotowanie do stabilizacji procesu.

Stan trychologiczny skóry głowy na tym etapie:

 • skóra głowy jasna, miękka, czysta,

 • włosy uniesione,

 • stabilizacja procesu wypadania,

 • pogrubienie łodyg włosów,

 • poprawa jakości wyglądu włosów na długości,

 • stabilizacja pracy naskórka, zmniejszenie tendencji do nadaktywności łojotokowej lub/i płatkowania skóry. 

Etap 4

Zadania Etapu 4: 

utrzymanie efektów pracy trychologicznej. 

Kontrola trychologiczna raz w roku lub zakończenie współpracy w zależności od sytuacji trychologicznej..

Stan trychologiczny skóry głowy na tym etapie:

 • naskórek aksamitny, stabilny

 • włos aktywny, odbity od skóry głowy,

 • wypadanie wyregulowane,

 • włosy na długości o prawidłowej strukturze.

JAK TO DZIAŁA?

Analizuję sytuację trychologiczną pacjenta na podstawie otrzymanej dokumentacji

i podejmuję decyzję planu leczenia.

Specjalistyczna ocena stanu skóry głowy jest obiektywna dermatologicznie i może się różnić od oceny subiektywnej pacjenta. Kwalifikacja nie podlega ocenie pacjenta. 

Ocena stanu skóry głowy pacjenta jest holistyczna. Oznacza to, że objawy ze strony naskórka są warunkowane w większości stanami medycznymi, dlatego w realizacji wskazuję na badania, które rozszerzą pole pracy trychologicznej. Nieprawidłowe cechy pracy skóry głowy, typ wypadania i procesy okołomieszkowe często świadczą o przyczynach zdrowotnych, dlatego nieraz kieruję moich pacjentów do opieki lekarskiej. 

Aby proces pracy etapowej przebiegał prawidłowo, zalecenia należy stosować przez wyznaczony czas, a po jego upływie zgłosić się na kontrolę z aktualizacją zaleceń. 

Przykłady pracy z SYSTEM-em 4-etapów pielęgnacji™

Przykłady pokazane poniżej pochodzą od moich pacjentek z aktualnego leczenia.
Więcej niezwykłych efektów znajdziesz na moim Instagramie.

Etap 0

Przykład skóry głowy z etapu 0 i jej aktywne przejście w etap 2.

Etap 1

Przykład skóry głowy z etapu 1 i jej przejście do etapu 2.

Etap 3

Przykład skóry głowy z etapu 3 i jej aktywne przejście do etapu 4.

Etap 4

Przykład przejścia z etapu 0 do etapu 4 na przestrzeni 2 lat. Efekt stały. Obecnie pacjentka raz w roku realizuje korektę pielęgnacji.

bottom of page