top of page

Konsultacja specjalistyczna
w Systemie Medycznym

ZAPISY Konsultacja specjalistyczna: Info

WAŻNE INFORMACJE

  • PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ03.03.- 12.03.2023 (włącznie)

Zapisy na konsultacje specjalistyczne (dla nowych pacjentek) zakończyły się.

Dziękuję bardzo za ogromną ilość zgłoszeń. 

Rozpoczynam weryfikację otrzymanych informacji

zgodnie z podanymi poniżej terminami. 

  • WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH: 13.03-17.03.2023 (włącznie)

W tym czasie otrzymasz na e-mail potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia

oraz dane do płatności.

W realizacji.

  • PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI: 20.03.- 27.03. 2023 (włącznie)

Dane do przelewu otrzymasz w mailu informacyjnym po weryfikacji zgłoszenia.

  • WYSYŁKA PRE-KONSULTACJI: 03.04.- 14.04.2023  (włącznie)

W tym czasie otrzymasz swoje zalecenia w formie pdf na e-mail podany przy zgłoszeniu.


Jeżeli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc,

otrzymasz informację o innym możliwym terminie realizacji. 

ZAPISY Konsultacja specjalistyczna: Witaj
bottom of page